Niepopularna opinia: I freaking love płacz. Za każdym razem, gdy skończę, czuję się trochę bardziej w kontakcie z moimi uczuciami i tym, co chcę z nimi zrobić. Ale niestety czuję się zmuszony być ostrożnym, kogo płaczę. Płacz jest jedną z tych "słabości", które są w rzeczywistości mocnymi stronami, ale nasza kultura nie traktuje tego w ten sposób. Zamiast celebrować wiele aspektów tego, co to znaczy być człowiekiem, nagrodziliśmy kilka rzekomo lepszych tendencji i potraktowaliśmy resztę jako unikalne. Ale jeśli przyjęlibyśmy wszystkich ludzi i objąłby wszystkie strony każdej osoby jako potencjalne mocne strony, moglibyśmy lepiej wykorzystać nasze dary.

Cechy, które uznajemy za mocne i słabe strony, są ściśle powiązane z normami płci, które uznają kobiety za "słabe", a mężczyzn za "silne". Na przykład emocje, wrażliwość i nabożeństwo do naszych rodzin są stereotypowe jako typowe cechy kobiety i niepożądane cechy u mężczyzny; co więcej, bez względu na to, do kogo są przypisani, zawsze są uważani za słabych. Karzejąc ludzi za posiadanie ich, przyczyniamy się do toksycznej męskości, a zakładając, że wszystkie kobiety je posiadają i że są "słabymi" cechami, mamy swój wkład w mizoginię.

Oto kilka cech, które często uważamy za słabe strony, które są naprawdę mocnymi stronami.

1 Emocje

Ostatnie badania w British Journal of Social Psychology Okazało się, że gdy ludziom pokazano zdjęcia płaczących i suchych twarzy i zapytano, z kim pracują, preferowali te suche, odzwierciedlając stereotyp, że ludzie, którzy czują emocje, są mniej kompetentni. Płacz lub inne przejawianie emocji często interpretowane jest jako znak, że nie możesz poradzić sobie z sytuacją, podczas gdy w rzeczywistości może to faktycznie oznaczać, że przetwarzasz sytuację i rozumiesz ją na głębokim poziomie. Chociaż emocje, takie jak myśli, mogą stać się rozproszeniem, jeśli im na to pozwolimy, pomagają nam także podejmować decyzje i nawiązywać więzi z innymi.

2 Czułość

Ogólnie rzecz biorąc, bycie wrażliwym - czy to bodźcami fizycznymi, niesprawiedliwościami społecznymi, czy uczuciami innych ludzi - może zarobić na kimś etykietę "szalonego" lub "nadmiernie reagującego", podczas gdy w rzeczywistości są spostrzegawczy. Ludzie bardzo wrażliwi są zwykle uważni, życzliwi i świadomi społecznie.

3 Niezgodność

Dzieci i dorośli biją się nawzajem, używając etykiet takich jak "dziwne" i "dziwne", tak jakby każda z tych rzeczy była zła. Ludzi uważa się za niechętnych do współdziałania, jeśli nie zgadzają się z tym, czego grupa chce lub nie ma, jeśli nie lubią robić tego, co robią ich przyjaciele. Ale ludzie nie byli stworzeni, by być tacy sami, i to dzięki naszej wyjątkowości możemy wnosić nowe pomysły na stół. Badania wykazały, że im bardziej zróżnicowana jest grupa, tym lepsza jest ich praca.

4 Oddanie do naszych rodzin

Ostatnie badanie opisane w Harvard Business Review wykazało, że ludzie rzadziej wynajmują kobiety tylko dlatego, że podejrzewali, że mogą mieć dzieci wkrótce. A człowiek z New Hampshire mówi, że rzekomo został zwolniony ze stanowiska ochroniarza za brak zmiany, by wziąć udział w narodzinach swojego syna. (New Hampshire jest stanem woli, co oznacza, że ​​pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. "Powiedział Anthony Salerno Jr. z Salerno Protective Services w oświadczeniu zgodnie z Concord Monitor, " Będąc owiniętym tajemnicą jesteśmy nie można się wypowiedzieć, dopóki nie zostanie zakończona cała sprawa z panem Austinem.) SPS nie praktykuje zwalniania pracowników z powodów wymienionych w artykule opublikowanym w Monitorze, ale musi być świadomy produktu, który dajemy naszym klientom! ") Ale rodzina jest tak samo ważne jak praca dla wielu osób, i może sprawić, że będziesz bardziej rozważny, odpowiedzialny i rozumiesz osobę w miejscu pracy i gdzie indziej.

5 Niepełnosprawności i choroby psychiczne

Każdy stoi przed jakimś wyzwaniem i jak każde inne wyzwanie, niepełnosprawność lub choroba psychiczna mogą wzmocnić cię. Daje ci inną perspektywę, która jest cenna sama w sobie, zmusza cię do wymyślania alternatywnych sposobów robienia rzeczy i buduje siłę, która może pomóc ci w kolejnych wyzwaniach w przyszłości.